Strategie

 • Spolupracovat s výrobními subjekty v rámci celé České Republiky.
 • Podporovat strategické řízení a optimalizaci procesů ve výrobě a logistice.
 • Spolupracovat se subdodavateli v rámci dodávek personálu a vzájemně se podporovat v oblasti efektivity.
 • Správně vybírat a umisťovat pracovníky dle zadání objednatele.

Jak to funguje?

Podpora a optimalizace

 • Koordinační schůzka se zástupci objednavatele
 • Seznámení se s výrobou a strategií firmy, prohlídka provozu
 • Odsouhlasení priorit a požadavků objednavatele
 • Kontrola procesů
 • Cenová nabídka
 • Příprava akčních plánů, časové návrhy optimalizace
 • Implementace do výroby

Subdodávka nepřímého personálu

 • Koordinační schůzka se zástupci objednavatele
 • Seznámení se s výrobou a strategií firmy, prohlídka provozu
 • Odsouhlasení priorit a požadavků objednavatele
 • Cenová nabídka
 • Výběr a příprava zaměstnanců
 • Obsazení požadavků objednavatele
 • Pravidelná kontrola pracovníků a komunikace se zástupci objednavatele

Personál na míru / Výběr specialistů

 • Schůzka s HR oddělením objednavatele
 • Seznámení s provozem
 • Popis pracovního místa
 • Požadavky na pracovníka
 • Mzdové podmínky
 • Cenová nabídka
 • Výběr a představení kandidáta
 • Podpora zaškolení na pozici
 • Následná péče, ověření spokojenosti, případné doporučení

Školení ve výrobě

 • Koordinační schůzka s výrobou, technologií a kvalitou
 • Zajištění potřebných dat a potřeb objednavatele
 • Zpracování SOL listů
 • Cenová nabídka
 • Implementace do výroby v koordinaci s výrobou, logistikou, technologií a kvalitou

Realizace TC – Tréninkové centrum

 • Prohlídka procesu zapracování na pozici, zjištění požadavku na školení
 • Zpracování základního návrhu tréninkového centra
 • Nabídky včetně využití smluvní dodavatele
 • Schválení objednavatelem
 • Příprava
 • Realizace (např. výstavba TC kontejnerového typu, v době mimo trénink lze využít i jako kancelářské prostory)
 • Předání
 • Možnost po splnění všech potřeb demontáže a odprodeje
 • Výhody – rychlost, kvalita, variabilita

Interní management – HR ve výrobě

 • Kontrola procesů ve výrobě
 • Podpora náběhů nových projektů
 • Koordinace výroby, logistiky
 • Optimalizace výroby, logistiky
 • Dohled nad efektivitou výroby
 • Zpracování SOL listů, reakčních časů, výrobních časů
 • Nastavení TPM ve výrobě
 • Příprava Lean managementu